Breed aanbod

Breed aanbod op MABO!

Op MABO is het leren en leven op school gericht op de harmonische ontwikkeling van de hele persoon: hoofd, hart en handen.

Dat betekent dat we investeren in de ontwikkeling van de kennis, vaardigheden, attitudes en inzicht die leerlingen nodig hebben om zelfredzaam en gelukkig te functioneren in de hen omringende wereld.

Om dit alles te realiseren gebruiken we in de eerste plaats het leerplan van het Kaholiek Onderwijs: ZILL.

Vanuit de expertise binnen ons korps en de invulling van onze lestijden binnen het uurroosters trachten we onze kinderen op MABO een zo breed mogelijke basis mee te geven.

Bijvoorbeeld:

Onze partners