Inschrijvingen

Inschrijvingsprocedure

De inschrijvingen voor onze school gebeuren in eerste instantie digitaal. U dient zich als ouder aan te melden op de website: www.inschrijveninbrussel.be

Onze school organiseert elk schooljaar opnieuw een aantal schoolbezoeken. Samen met de directeur krijgt u een rondleiding in onze school en kunt u vragen stellen over de schoolwerking. Deze schoolbezoeken liggen vast. 
U kan zich inschrijven via mail (directie@mabobasis.be) of telefonisch. (02/ 214 21 14)

Het eerste schoolbezoek gaat door op dinsdag 20 februari 2024 om 18 uur.

Het tweede schoolbezoek gaat door op woensdag 21 februari 2024 om 8 uur 45.

U kan via www.inschrijveninbrussel.be uw kind aanmelden.

Voor vragen kunt u terecht bij de helpdesk: 02 553 30 20 of lop.brussel@vlaanderen.be of neem een kijkje op www.inschrijveninbrussel.be

Hulp nodig? Kijk op www.inschrijveninbrussel.be voor meer informatie. Neem contact op met de helpdesk 02 553 30 20. Stuur een e-mail naar lop.brussel@vlaanderen.be

Mee te nemen bij inschrijving:

  • document samenstelling van gezin.
  • ID van het kind.

De inschrijving kan pas ingaan na instemming en schriftelijk akkoord betreffende het pedagogisch project, het schoolreglement en de engagementsverklaring.
Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven.

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar.