Voor ouders

‘Samen school maken’ is ons motto

Vanuit een sterk veranderende maatschappij én vanuit de noden vanuit ons onderwijssysteem hebben we onze bestaande schoolvisie met een kritisch oog bekeken. Uit de bestaande visie behielden we de goede dingen, nieuwe belangrijke pijlers werden toegevoegd. Ruim één jaar lang werkten we samen als team om dit eindresultaat te bekomen. Bevragingen bij collega’s, ouders en kinderen werden meegenomen. Dit alles om van deze schoolvisie een gedragen schoolvisie te maken.

 

Voor en naschoolse opvang
De Buiteling

Voor onze voor en naschoolse opvang werken wij samen met IBO De Buiteling.
Lees meer

Gezondheid en milieu op school

Als school dragen wij zorg voor het milieu. We willen onze kinderen sensibiliseren om de afvalberg te beperken. Maak dus gebruik van brooddozen en navulbare drinkflessen.
Lees meer

Uurroosters

Op welke manier organiseren wij onze school?
Lees meer

Afwezigheid

Het is belangrijk dat de kinderen (leerplichtig of niet) regelmatig naar school komen. Het is in het belang van je kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep.
Lees meer

Breed aanbod

Op MABO is het leren en leven op school gericht op de harmonische ontwikkeling van de hele persoon: hoofd, hart en handen.
Lees meer

Inschrijvingen

Inschrijven in een Nederlandstalige school in Brussel start hier. Hier vindt u alle informatie over hoe u uw kind moet inschrijven en wanneer.
Hebt u andere vragen zoals 'Hoe kiest u een school? Hoe leert u scholen kennen? Waar vindt u een overzicht van alle scholen? Waar zijn er vrije plaatsen? Klachten? Hulp nodig?'
Lees meer

Engementsverklaring

Samen werken aan katholieke dialoogscholen vraagt het engagement van ieder die bij dat onderwijs betrokken is: leerlingen en ouders, leraren en andere personeelsleden, leidinggevenden in onderwijs en bestuurders.
Lees meer

Op onze school is iedereen welkom, wie je ook bent en wat je achtergrond ook is

Ons pedagogisch project kadert in het bredere project van de katholieke dialoogschool. Op onze school is iedereen welkom, wie je ook bent en wat je achtergrond ook is. Samen leven in dialoog met elkaar vinden we belangrijk. Vanuit het voorbeeld van Jezus nodigen we je uit op zoek te gaan naar wat leren en leven voor jou kunnen betekenen.

Kiezen voor een katholieke dialoogschool vraagt betrokkenheid van iedereen. Van ons mag je verwachten dat we je zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Onze school is voor je kind een leer- en leefwereld die bijdraagt aan de opvoeding die je je kind zelf wilt geven.

Kiezen voor een katholieke dialoogschool betekent vertrouwen stellen in de manier waarop wij als school vandaag het project van de katholieke dialoogschool vormgeven. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat je een echte partner van ons bent in de vorming van je kind. Dat houdt ook in dat je kind deelneemt aan de lessen rooms-katholieke godsdienst.

Onze partners