Gezondheid en milieu op school

Gezondheid en milieu op school

Als school dragen wij zorg voor het milieu. We willen onze kinderen sensibiliseren om de afvalberg te beperken. Daarom dat wij u graag enkele richtlijnen willen meegeven:

Voor verjaardagen gelden dezelfde afspraken:

Tijdens de voormiddag speeltijd eten de kinderen uitsluitend fruit.

Dit geldt voor zowel de kleuterschool als voor de lagere school. De kinderen van de lagere school kunnen eventueel ook een boterham nuttigen aangezien zij wat later lunchpauze hebben. Na de lunch (dessert) , tijdens de namiddagspeeltijd of na schooltijd kunnen de kinderen nog steeds een koekje/cake nuttigen indien ze dat wensen.

Onze partners