Onze visie

MABO SCHOOLVISIE: 6 pijlers, 6 puzzelstukken.

Vanuit een sterk veranderende maatschappij én vanuit de noden vanuit ons onderwijssysteem hebben we onze bestaande schoolvisie met een kritisch oog bekeken. Uit de bestaande visie behielden we de goede dingen, nieuwe belangrijke pijlers werden toegevoegd. Ruim één jaar lang werkten we samen als team om dit eindresultaat te bekomen. Bevragingen bij collega’s, ouders en kinderen werden meegenomen. Dit alles om van deze schoolvisie een gedragen schoolvisie te maken.

 

Welbevinden

Het welbevinden van ieder kind staat bij ons centraal. We trachten voor een warme en veilige sfeer te zorgen door te streven naar samenhorigheid, zowel bij de leerlingen als bij de leerkrachten.
We streven ernaar dat de kinderen graag naar onze school komen, dat ze zich thuis voelen, zich aanvaard voelen en zichzelf kunnen zijn. Wij geloven er ook echt in dat enkel dan een kind tot ontwikkeling kan komen. Het is ons doel om elk kind te laten groeien. Soms gaat dat vlot, soms met vallen en opstaan. En dat is prima, want moeilijke wegen leiden vaak tot de mooiste bestemmingen.
Muzische vorming 5 en 6 L - Juf Zitta

Kwaliteitsvol onderwijs

We geloven onvoorwaardelijk in de mogelijkheden van onze kinderen. We zetten dagelijks onze brede expertise in om elk van hen binnen hun mogelijkheden en op maat te laten groeien.
Betekenisvolle contexten en rijke ervaringen krijgen een centrale plaats binnen ons onderwijs.

Totale ontwikkeling

Onze school streeft naar veelzijdigheid. Wij hebben aandacht voor het ontwikkelen van kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes.
Op deze manier willen we klaarstomen om hen gelukkig en zelfredzaam te laten functioneren in de hen omringende wereld.

Communicatie en participatie

Wij streven als school naar open communicatie tussen ouders, leerlingen, het team en de andere externe partners met slechts één gemeenschappelijk doel: de maximale leerwinst voor al onze leerlingen.
Via formele en informele momenten trachten we de ouderbetrokkenheid te vergroten zodat er een brug wordt gebouwd tussen de schoolcontext en de thuissituatie. De communicatie met onze leerlingen is aanmoedigend, coachend, verbindend en met een constructieve mindset. Dit alles met het Nederlands als voertaal.

Brede school

Onze kinderen groeien op in een samenleving die steeds complexer wordt. Bovendien hebben we in Brussel ook maatschappelijke uitdagingen zoals diversiteit, sociale ongelijkheid en armoede. Onze kinderen hebben heel wat competenties nodig om in deze grootstedelijke realiteit meer vorm te geven aan hun leven en hun omgeving.
Via een duurzame doelgerichte en gelijkwaardige samenwerking tussen organisaties uit verschillende beleidsdomeinen trachten we onze kinderen maximale ontwikkelingskansen te bieden.

Waarden en normen:

De christelijke levensovertuiging is onze inspiratiebron voor de waarden en normen van waaruit we ons onderwijs vorm geven. We spreken iemand aan op wat hij doet, niet om wat hij is. We zijn open en eerlijk.
Respect tussen leerlingen, ouders, leerkrachten, therapeuten en directie is nodig om de schoolwerking te bevorderen. Iedereen draagt zorg voor elkaar, iedereen wordt gehoord. Om dit alles te realiseren, bewaken we de naleving van onze regels en afspraken.